Blog

Okul servislerinde aranan 946 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığının okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamasında, 338 bin 943 kişi ve 30 bin 895 okul servis aracı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığından, 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı.

Açıklamaya göre, okulların açılmasıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” yaptı.

Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.

2 binden fazla sürücüye cezai işlem uygulandı

46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi.

Bunların 547’sine “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak”, 335’ine “emniyet kemeri takmamak”, 150’sine “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı.

KAYNAK : https://www.seslimakale.com.tr/haberdetay/okul-servislerinde-aranan-946-kisi-yakalandi-16947

İstanbul’da okul servisi ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı

İstanbul’da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Zam sonrasında en kısa mesafe 243 TL, 23-25 km’lik mesafe 583 lira oldu. Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 13, İzmir’de yüzde 15 zam teklif edildi.

ANKARA VE İZMİRDEKİ SERVİS ÜCRETLERİ

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Seyfi, başkentte yeni eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış önerdiklerini söyledi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine akaryakıt ve zorunlu trafik sigortasındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 15 zam talep ettiklerini bildirdi.

Ankara ve İzmir’de okul servisleri için uygulanacak yeni ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KAYNAK:AA

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

BAŞVURU BELGELERİ 

Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

Gerçek Kişi İçin,

 1. İlgili oda faaliyet belgesi, (mevcut taşımacılar için, çalıştığı döneme ait faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi)

Tüzel Kişi İçin,

 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 2. Şirket merkezinin veya şubesinin İstanbul İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge,
 3. İlgili oda faaliyet belgesi, (mevcut taşımacılar için, çalıştığı döneme ait faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı veya 25.05.2015 tarihi öncesine ait güzergâh kullanım izin belgesi)
 4. Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (internet üzerinden yapılan müracaatlarda onaylanacak olup ayrıca istenmeyecektir),
 5. Başvuru grubuna göre (A, B. C ve D) sağladığı standartları gösterir belgeler, (Orta Düzey Yönetici (ODY2)  Mesleki Yeterlilik Belgesi, Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ISO 9001, OHSAS 18001 ve TSE 12257 Belgeleri) 

Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

Gerçek Kişi İçin,

 1. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,

Tüzel Kişi İçin,

 1. Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
 2. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,

Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;

 1. 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olduğunu gösteren resmi kurum belgesi/onayı,
 2. Servis taşıtı minibüs ise 7 yıllık, otobüs ise 5 yıllık sürücü belgesi,Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
 3. E-devlet üzerinden Son Beş yıla ait Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,)
 4. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’ ‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘226’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),
 5. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Servis Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
 6. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
 7. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı ve psikiyatri yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu, (son bir yılı aşmamış olmalı)

Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler; (Güzergâh Kullanım İzin Belgelerinin amacı dışında kullanımının tespiti halinde; UKOME kararları ile belirtilen hükümler doğrultusunda yaptırımlar uygulanarak izin belgesi iptal edilir ve ilgili taşımacıya 6 ay süre ile izin belgesi düzenlenmez ayrıca bu ibare izin belgelerinin üzerine eklenerek taşımacı bilgilendirilir). (2017/7-7),

 1. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi, (Klimalı) (Engelli erişimine uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
 2. Resmi Gazetenin 26.10.2016 Tarih ve 29869 Resmi Gazete Sayısı ile yayınlanmış olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera sistemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış uygunluk belgesi,
 3. Araçtaki tüm koltukları kapsayan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
 4. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneğibulunan, öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşme/Sözleşme (Taşıt Kiralık ise) Şirket ile taşınan kurum (firma) arasında sözleşme/Sözleşmeler (Kamu ile yapılan sözleşme–taşıt kiralıksa yapılan sözleşme)
 5. Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi/kurum onayı,
 6. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı şoförlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri,
 7. Okul Servis Taşımacılığında Çalışacak 22 Yaşını Doldurmuş Rehber Personel İçin Gerekli Belgeler;
 • En az lise mezunu olduğunu gösterir belge,
 • Her yıl aile hekimliğinden alınmış servis rehber personeli olmaya uygun rapor,
 • Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak şoförlerin; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘81.’ ‘82.’ ‘83.’ ‘86.’ ‘87.’ ‘88.’ ‘94.’ ‘95.’ ‘96.’ ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘106’, ‘107’, ‘108’, ‘109.’, ‘148.’, ‘149.’, ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘226.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir),
 • Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı rehber personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

Not:

Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Tesliminde; Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi aslı ibraz edilecektir.

Vekil ile müracaat halinde, vekâletname aslı ibraz edilecektir.

 • Araçta reklâm ve/ya logo varsa Merter Ek Hizmet Binasındaki İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

TETAŞ ELEKTRONİK SERVİS7X24 KAMERA NVR KAYIT SİSTEMİ KAMPANYAMIZ TURKCELL İŞ ORTAKLIĞI İLE BAŞLAMIŞTIR.

OKUL SERVİSLERİ İÇİN KAMERA VE NVR KAYIT SİSTEMİ ZORUNLUDUR.

Araç İçi Kamera Kampanyası

İşletmenizin toplu ulaşım yapan araçları var, yolcularınızın ve aracınızın güvenliğinden emin olmak istiyorsunuz. Araç İçi Kamera Kamera Kampanyası sizi hem ilk yatırım maliyetinden kurtarıyor hem de NVR çözümü ile mevzuata uymanızı sağlıyor. Turkcell’in üstün şebeke gücü ve konusunda uzman iş ortaklarıyla, şimdi 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sizlerle.

Araç İçi Kamera Kampanyası’nda iş ortaklarımızın sunduğu Araç İçi Kamera ve NVR çözümünden faydalanabilirsiniz. Söz konusu cihazlar M2M Ürün Tarifesi Araç İçi Kamera Paketi ile birlikte kullanılabilmektedir. İş ortaklarımızdan bir tanesini seçerek katılabileceğiniz kampanyamız sadece kurumsal müşterilerimizin faturalı M2M hatları için kullanılabilmektedir. Tüm vergilerin dâhil olduğu 24 ve 36 aylık vade seçeneklerinin ücretlendirme detaylarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. İlgili ücretlerin yalnızca yurt içi kullanımlar için geçerli olduğunu hatırlatırız.

Araç İçi Kamera
M2M Ürün Tarifesi
Araç İçi Kamera Paket Bedeli
KDV ve ÖİV dahil (TL/ay)
24 Ay Vadeli
Cihaz Taksiti Bedeli
KDV (%18) Dahil (TL/ay)
36 Ay Vadeli
Cihaz Taksiti Bedeli
KDV (%18) Dahil (TL/ay)
YETKİLİ KİŞİ
Servis 7x2455 340,01268,82MERVE TOSUN
0549 784 61 83
merve.tosun@taxi724.com.tr

Okul servislerinde uyulması gereken kurallar

Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısı bulunması zorunludur. Servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde olmalıdır.

Okul servis aracı yaş sınırı 12`dir. 12 yaşından büyük araçlar servis aracı olarak kullanılamaz.

Okul servis araçlarının bakımları 6 ayda bir yapılmalıdır. Araç Muayenesi yapılmamış okul servis araçlarının servise çıkmaları mümkün değildir.

Servis hizmeti veren araçlar; kanun ve yönetmeliklere uygun işaretler taşımalıdır. Bunun yanında can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda; taşıtın cam ve pencereleri sabit olmalı, iç düzenlenmesinde yaralanmaya neden olabilecek demir aksam yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. Ayrıca bu araçlar; temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve altı ayda bir Yetkili ve yetkin kayıt içi çalışan servislerde bakım ve onarımları yapılmalıdır.

Servis araçlarının kapıları iniş ve binişlerde güvenli ve emniyetli olmalı ve kapıların hâkimiyeti sürücüde olmalıdır. Taşıtlarda her öğrenci için standarda uygun emniyet kemeri bulunmalı ve kullanımına dikkat edilmelidir. Servis için kullanılan taşıtlarda görüntü cihazları ve müzik sistemi kullanılmamalıdır. Bu araçların teknik özellikleri ile yerleşim şeması araç içinde görülür bir yere asılmalıdır.

Şoförler, öğrencilerin güvenli, rahat bir şekilde gideceği güzergâhta, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak taşımakla yükümlüdürler. Şoför, E sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık tecrübe şartını sağlamalıdır. Ayrıca şoförün hizmet sicillerinin temiz olmasına özen gösterilmeli ve kılık kıyafeti yönetmeliklere uygun olmalı, bunların yanında, Mali Sorumluluk Sigortası yapılmalı, servis aracı kaza, trafik sıkışıklığı vb. gibi sorunlar yaşadığında veli, okul aile birliği ve diğer kişi ve kurumlarla mobil iletişimi sağlayacak şekilde donanımlı olmalıdır.

Yol üstü denetimler resmi olarak emniyet müdürlüğünce yapılmaktadır. Standart dışı ve yönetmeliklere uygun olmayan servis araçları çocuklarımızın can güvenliği için büyük tehdittir. Servis araçlarının bağlı bulundukları örgütler; kuruluş amaçlarının en temel maddesi olan güvenli ulaşımın sağlanması için alınan servis ücretlerinin doğruluğu da dahil olmak üzere tüm kendi iç denetimlerine özen göstermelidirler. UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü) açıkladığı ücretlerin uygulanabilirliğini denetlemelidir. Başta okul yönetimi olmak üzere Okul Aile Birliği, okul yönetimi ve veliler, öğrencilerin, can ve mal güvenliği için oto kontrolde kendilerini görevli görmeleri çözümün ana kaynağı olacaktır. Servis araçlarının teknik muayenelerinin yapıldığı resmi birimler; en önemli denetim noktası olmanın verdiği görev ve sorumluluk bilinci ile davranmalıdır.

Taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü yıllık periyodik Araç Muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.

Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

En önemlisi taşıtlarda her öğrenci için bir Emniyet Kemeri bulunmalı ve takılmalıdır.

Okul servis araçlarında görev yapan hosteslerin sorumlu ve yetkili oldukları işin niteliklerine sahip kişilerden seçilmesi gerekmektedir. Servis rehber elemanı 22 yaşını doldurmuş, en az lise mezunu olmalıdır.

Servisçiye bir tahdit sözü de Yıldırım’dan “Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun”

İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı’na katılan Yıldırım, ramazanın iyilik ve güzelliklerin ayı olduğunu söyledi.

Esnafla iftarda bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

“Siz değerli esnaf, 15 milyon İstanbullu hemşehrimizin gece ve gündüz hizmetindesiniz. Siz günlük hayatın devam etmesini, insanlarımızın ulaşımda, ticarette, iş hayatında kültür ve sanatta istediklerini yapmalarını sağlamak için çok büyük fedakarlık ve hizmetler yapıyorsunuz Bir anlamda sosyal hayatı devam etmesini de sağlıyorsunuz. Çarşıda pazarda ilk karşılaşılan insanlar sizlersiniz. Esnaf kardeşimiz ekmeğini kazanıyor, İstanbullulara hizmet veriyor. İstanbul nüfusunun yüzde 15’ini siz teşkil ediyorsunuz. İşte böyle bir ailesiniz. Türkiye için çalışıyor ve Türkiye için yaşıyorsunuz, çünkü siz esnafsınız.”

İstanbul’un yetişmiş insan gücü ve ekonomik potansiyeli ile ticaret kapasitesi ve kültür birikimiyle her zaman cazibe merkezi bir şehir olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ekonomimizin yüzde 35’i İstanbul’dan, ihracatın da neredeyse yarısı İstanbul’dan yapılıyor. Türkiye İstanbul’suz, İstanbul da Türkiye’siz olmaz. Sizler İstanbul’a değer katıyorsunuz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileneceğine değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbulluların kullandığı oyların, yerini bulmadığını gördük ve şahit olduk. Bu yüzden oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyorum. Sandık kurullarının oluşumundan oy sayımındaki kargaşaya kadar bir dizi olay yaşandı. İstanbullu hemşehrilerimizin bu iradelerinin sandığa tam yansımamış olması şüphesiz bir dizi yaşanan yanlışlığın sonucudur. Bunda sizin zerre kadar kabahatiniz yoktur. Bu durumda pek çok kişinin sorumluluğu vardır. Bunlar hukuk önünde hesabını verecektir. Seçimlerin genelindeki şaibe bizi sizin ve bizim hakkımızı aramak mecburiyetinde bırakmıştır. İşte bu yüzden tekrarlanacak seçimler çok önemli hale gelmiştir. 23 Haziran’da tekrar sandığa gideceğiz. 23 Haziran’da demokrasi bayramına var mısınız? Öyle güçlü bir ses verelim ki, artık içeride ve dışarıda heveslenenler, Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin, sesi soluğu çıkmasın.

Kendi ülkelerinde yaşanan seçim hilelerini ve yolsuzlukları hiç gündeme getirmeyenler, İstanbul seçimlerine birden bire merak sardılar. Not ediyorlar, nokta koyuyorlar. Noktayı İstanbul halkı koyar, İstanbullu hemşehrileri koyar. Sizin işiniz değil, herkes işine baksın, Biz İstanbullulara güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem Türkiye’ye hem İstanbul’a esnafımıza 17 yıldır yapılanlar ortada. İstanbul’u çiçek bahçesi yapmak için hazırladığımız birbirinden güzel projeleri de önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Esnaf kardeşlerimiz bu şehrin ortak değeri ve bel kemiğidir. İstanbul’u sizinle dünya markası yapacağız. İstanbul’un geleceği için benimle yürümeye ve çalışmaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun.”

Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun
Bu süreçte minibüs, taksiciler, hal esnafı bütün esnaf hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, “Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun. 23 Haziran’dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

KAYNAK:www.habererk.com